Opšti uslovi korišćenja Dexyco kartice

 1. Izdavalac Dexyco klub kartice je firma Dexyco, Tošin bunar 272, Beograd, matični broj: 20302208, PIB: 105048360 (u daljem tekstu Dexyco). Kartica je vlasništvo Izdavaoca.
 2. Korisnik kartice može da postane svako punoletno fizičko lice, popunjavanjem pristupnice u Dexyco maloprodajnom objektu.
 3. Popunjavanjem pristupnice smatra se da je zaključen Ugovor o pristupanju Klub programu i da korisnik pristaje na Opšte uslove korišćenja Dexyco klub kartice, koji su sastavni deo ovog Ugovora.
 4. Pristupnica može da se popuni u papirnom obliku. Nakon popunjavanja papirne pristupnice i predaje iste u maloprodajnom objektu Dexyco-a, korisnik dobija Dexyco klub karticu koja odmah postaje aktivna.
 5. Dexyco ima pravo da prikuplja, koristi i obrađuje sve podatke navedene u pristupnici, koja predstavlja sastavni deo Opštih uslova korišćenja Dexyco klub kartice. Dexyco, kao izdavalac Dexyco klub kartice, obavezuje se da će čuvati lične podatke o korisnicima Dexyco klub kartice, kao i podatke o transakcijama, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS br. 87/2018), odnosno da će podatke koristiti za svoje potrebe u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.
 6. Korisnik, obrađivač i rukovalac podataka koji se dobijaju na osnovu korišćenja Dexyco klub kartice je Dexyco, u skladu sa navedenim Zakonom o zaštiti podataka ličnosti.
 7. Lični podaci se obrađuju i čuvaju u periodu od 10 godina od dana podnošenja prijave za Dexyco klub karticu nakon čega se brišu iz baze podataka, izuzev e-mail adrese podnosioca koja će se obrađivati i čuvati od strane Dexyco sve do opoziva pristanka na dostavljanje obaveštenja o promotivnim ponudama Dexyco na dostavljenu e-mail adresu korisnika.
 8. Dexyco je vlasnik Dexyco klub kartice i zadržava pravo da u svakom trenutku povuče Dexyco klub karticu iz upotrebe kao i da delimično i/ili u potpunosti promeni Opšte uslove korišćenja Dexyco klub kartice, uz obavezu da ovakvo obaveštenje istakne u pisanom obliku u svim maloprodajnim objektima Dexyco.
 9. Korisnik Dexyco klub kartice može u svakom trenutku opozvati pristanak za obradu podataka koja se vrši bez zakonskog osnova, u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik.
 10. Rukovalac, obrađivač i korisnik podataka o korisniku Dexyco klub kartice podležu prekršajnoj odgovornosti ukoliko vrše obradu podataka koja nije dozvoljena, u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.
 11. Korisnik Dexyco klub kartice saglasan je da Dexyco sve podatke koji se nalaze u okviru pristupnice, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, može koristiti radi analize prodajnih aktivnosti, dostavljanja reklamnog materijala, odnosno isporuku kupljene/naručene robe.
 12. Detaljne informacije o obradi vaših ličnih podataka možete pronaći u dokumentu pod nazivom Politika privatnosti https://www.dexy.co.rs/politika-privatnosti. Politika privatnosti sastavni je deo Ugovora o pristupanju Dexyco klub programu.
 13. Dexyco klub kartica nije personalizovana i bar kodom/serijskim brojem je povezana sa pristupnicom.
 14. Dexyco klub kartica nije platna i može da se koristi isključivo za ostvarivanje pogodnosti u maloprodajnim objektima Dexyco.
 15. Korisnik kartice ostvaruje pravo na korišćenje klub benefita prikupljanjem bodova, koji se dobijaju prilikom kupovine na bilo kom prodajnom mestu Dexyco i gde je 1 BOD = 1 RSD
 16. Sakupljene bodove nije moguće zameniti za gotovinu.
 17. Sakupljeni bodovi iz pojedinačne kupovine važe 365 dana od datuma date kupovine i nakon toga se automatski deaktiviraju (noviji bodovi i dalje ostaju važeći dok i za njih ne prođe obračunski period od 365 dana ), tj. Svaki skupljeni bod važi godinu dana a od dana kupovine.
 18. Korisnik Dexyco klub kartice će ostvariti pravo na nove bodove za svaku kupovinu koju ostvari u Dexyco maloprodajnim objektima osim na kupovinu artikala koji su već na akciji ali će te kupovine učestvovati u total zbiru kupovina.
 19. Prilikom korišćenja bodova sa kartice kako bi se eventualno umanjio račun za odredjeni iznos sakupljenih bodova, kupac ne ostvaruje pravo u toj transakciji da dobije nove bodove na iznos koji prilikom te transakcije plaća bodovima sa kartice. Bilo kakva doplata na računu preko iznosa bodova koji se koriste, kupac u ovom slučaju ima pravo na sticanje novih bodova.
 20. Reklamacije, kao i odgovore na sva pitanja vezana za upotrebu i korišćenje Dexyco klub kartice, korisnik Dexyco klub kartice može dobiti putem slanja poruke na e-mail adresu: dexycoklub@dexy.co.rs ili pozivom na broj telefona +381/11 715 98 40, radnim danima i subotom od 9-17h.
 21. Svako neovlašćeno korišćenje, umnožavanje ili zloupotreba biće sankcionisani u skladu sa Zakonskim aktima i povlače trajno oduzimanje Dexyco klub kartice. Korisnik Dexyco klub kartice u obavezi je da gubitak / krađu/ i oštećenje Dexyco klub kartice obavezno prijavi na e-mail: dexycoklub@dexy.co.rs
 22. Korisnik Dexyco klub kartice u svakom trenutku može putem pisane izjave zatražiti promenu ličnih podataka koje je prethodno dostavio u okviru pristupnice.
 23. Korisnik Dexyco klub kartice pristaje na Opšte uslove korišćenja Dexyco klub kartice svojevoljno, bez prinude, pretnje, zablude i bilo koje obmane volje, što potvrđuje svojeručnim potpisom/potvrdom na pristupnici i Opštim uslovima korišćenja Dexyco klub kartice.
 24. Opšti uslovi korišćenja Dexyco klub kartice stupaju na snagu 01.07.2023. godine i važiće do donošenja novih.