Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 064/849-66-66, 064/849-66-67 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu online@dex.co.rs  i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem toku reklamacije.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba oštećena, nesaobrazna naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 064/849-6666 ili 064/849-66-67, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu online@dexy.co.rs  i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste. 

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite slanjem e-maila na online@dexy.co.rs  ili pozivom na kontakt telefon 064/849-66-66 ili 064/849-66-67.
 

 NAPOMENA:

Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste sa uslovima reklamacije.

 

Vaš Dexy Co Kids!