• Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 0648496666 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu reklamacije@dexy.co.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

  • Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 0648496666, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu reklamacije@dexy.co.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste. 

- Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite na adresu online@dexy.co.rs ili pozivom na kontakt telefon 0648496666.

-U slučaju vraćanja robe kupcu koji je predhodno robu platio kuriru tj: pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi Dexy Co Kids, već trošak pada na teret kupca

NAPOMENA:

Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste sa uslovima reklamacije.

 

 

 

 

Vaš Dexy Co Kids!