Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju potrebno je da oštećenje prijavite u roku od 24h, u suprotnom, Vaša reklamacija će biti odbijena.

 

 

PRIJAVA REKLAMACIJE

Porebno je odmah poslati mail na online@dexy.co.rs  sa:

 1. Brojem primljene Račun-otpremnice
 2. Imenom i prezimenom
 3. Kontakt telefonom
 4. Razlogom odbijanja pošiljke

 

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba oštećena, nesaobrazna naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pošaljete e-mail na online@dexy.co.rs sa:

 1. Brojem primljene Račun-otpremnice
 2. Imenom i prezimenom
 3. Kontakt telefonom
 4. Razlogom Reklamacije ili zamene proizvoda

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili telefonskim putem odgovorićemo vam na izjavljenu reklamaciju tj. zamenu i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijema iste (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana).

 

Prilikom rešenja Reklamacije, ukoliko je odobrena, imate mogućnost:

 1. Zamene za isti proizvod
 2. Zamene za drugi proizvod
 3. Povrat novca

Pravo na reklamaciju imate ,od trenutka isporuke pošiljke, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl glasnik RS 62/20144)

Prilikom evidendiranja Vaše Reklamacije, na mail će Vam biti poslata Dokumentacija vezano za povrat robe koju reklamirate. U pitanju su dokumenta POVRATNICE ili dokumentacija za POVRAT NOVCA koja će se u našem sistemu voditi pod određenim rednim brojem. U obavezi ste da navedenu dokumentaciju ištampate, popunite, spakujete sa Račun-otpremnicom i robom koju reklamirate. U skladu sa dogovorom sa našim sektorom reklamacija o vremenu preuzimanja pošiljke od Vas, pošiljku će preuzeti kurirska služba Dailly Express o trošku Dexy Co Kids-a. Tek kad se pošiljka sa reklamiranom robom vrati, ukoliko je reklamacija odobrena i opravdana, biće Vam  odgovoreno u skladu sa Vašim zahtevom za rešenje Reklamacije:

 1. Zamenom za isti proizvod
 2. Zamenom za drugi proizvod
 3. Povratom novca

U svakom momentu možete dobiti pomoć i informaciju od naše korisničke podrške putem telefona 011 715 98 40.

 

REKLAMACIJE NA NESAOBRAZNOST ROBE

Postupak reklamacije proizvoda zbog nesaobraznosti ugovoru, koja se pojavi u roku od dve godine od dana isporuke proizvoda potrošaču, se vrši na način opisan u delu Uslovi korišćenja i prodaje“.

 

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite telefonom ili putem e-maila na online@dexy.co.rs 

NAPOMENA: Potrošač nema pravo da odustane od Ugovora u slučaju isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke (član 36 Zakona o zaštiti potrošača).
NAPOMENA:Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste i sa uslovima reklamacije.
BITNO: Zamena/reklamacija za kupovinu realizovanu u nekom od Dexy Co Kids maloprodajnih objekata može se izvršiti isključivo u objektu u kom je artikal kupljen gde je potrebno poneti artikal koji se reklamira/menja zajedno sa fiskalnim računom kao dokazom o kupovini artikla koji se menja/reklamira.